Józef Mos

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Instruktorem jeździectwa i Instruktorem hipoterapii. Zapraszam Państwa na turystyczne rajdy konne po polskich górach, a także za granicą.

Dysponuję stosowną wiedzą i doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu tego typu przedsięwzięć. Zdobyłem ją organizując międzynarodowe i ogólnopolskie zawody sportowe i turystyczne pracując w Radzie Wojewódzkiej LZS w Nowym Sączu, jak również trenując młode konie pełnej krwi angielskiej (w drugiej co do wielkości stadninie tych koni) przez dwa lata we Włoszech. Ponadto organizowałem zawody w skokach przez przeszkody dla amatorów na szczeblu wojewódzkim.

Jestem Honorowym Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK (jako jeden z nielicznych posiadam uprawnienia do prowadzenia rajdów na terenie całej Polski.