21-23 marca 2014

Trzydniowy rajd w poszukiwaniu wiosny po Gorach Słonnych: Bykowce,Liszna,Siemuszowa- Kreców,Tarnawa Wołoska,Dolinki-Postołów,Zagorz,Bykowce.