06-12 czerwca 2013

Rajd Kadrowy na trasie: Sanok, Berezka - Terka - Chmiel - Jaworzec - Żubracze - Roztoki - Osławica.
Punktem kulminacyjnym rajdu kadrowego jest zlot rajdów w dniu 08 czerwca w Chmielu.