12-17 sierpnia 2012

Sześciodniowy rajd po Bieszczadach i Beskidzie Niskim: Sanok, Weremień, Wola Piotrowa, Dołżyca k/Komańczy, Lipowiec, Wola Piotrowa, Sanok.

29.07 - 03.08.2012

Sześciodniowy rajd po Bieszczadach i Beskidzie Niskim: Sanok, Weremień, Wola Piotrowa,Dołżyca k/Komańczy, Lipowiec, Wola Piotrowa, Sanok.

01-21 lipca 2012

VIII Konny Rajd Młodzieży: start i meta rajdu znajduje się w Bykowcach k/Sanoka; rajd zostanie poprowadzony po Bieszczadach w trzech turnusach: I turnus w terminie 01-07.07.12r., II turnus w terminie 08-14.07.12r., III turnus od 15-21.07.12r. W rajdzie może wziąć udział młodzież w wieku 9 lat i więcej, która samodzielnie powoduje koniem w stępie, kłusie i galopie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

01-06 Lipca 2012

Sześciodniowy rajd po Pieninach i Podhalu

15-23 czerwca 2012

XI Rajd Starych Koni z wozem taborowym: przyjazd 15-go do Postołowa, a następne dni to wycieczka do Zagórza-ruiny klasztoru karmelitów bosych, Dźwiniacz Dolny, Złobek, wycieczka do Bystrego, Żukowem do Ustjanowej, wycieczka do Równi, powrót do Postołowa.

08-10 czerwca 2012

Trzydniowy rajd : Bykowce, Dolinki, Weremień, Bykowce.