03-17 lipca 2011

VII Rajd dla MŁodzieży po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rajd prowadzony jest w II turnusach, tj.: od 03-10 oraz od 10-17-go. Rozpoczęcie rajdu jest z Tomaszowic ul.Podskalany 61 k/Krakowa.W dniu 10 lipca jest wymiana grup w Częstochowie, a następnie druga grupa powraca do Tomaszowic. W rajdzie może brać udział młodzież  w wieku powyżej 9 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, która samodzielnie potrafi powodować koniem w stępie, kłusie, galopie.