17-25 czerwca 2011

X Rajd Starych Koni. Trasa: Weremiń, Berezka, Wołkowyja, Terka, Baligród, Huczwica, Weremień. Rajd prowadzony jest wraz z wozem taborowym.