03-08 lipca 2011

Sześciodniowy rajd po Bieszczadach: Sanok, Lesko, Dźwiniacz Dolny, Berezka, Jankowce, Dolinki, Sanok.

17-25 czerwca 2011

X Rajd Starych Koni. Trasa: Weremiń, Berezka, Wołkowyja, Terka, Baligród, Huczwica, Weremień. Rajd prowadzony jest wraz z wozem taborowym.

05-10 czerwca 2011

Sześciodniowy rajd po Bieszczadach: Sanok,Manasterzec,Dźwiniacz Dolny,Berezka, Jankowce, Dolinki, Sanok.