22-26 wrzesień 2011

XIII Rajd do Lipowca: Sanok, Wola Piotrowa, Wisłok, Polany Surowiczne, Lipowiec, Hubertus 24-go,Wernejówka, Wola Piotrowa, Bykowce. Rajd polaczony jest z biegiem mysliwskim w Lipowcu.

04-09 września 2011

Sześciodniowy rajd  po Bieszczadach. Opis trasy później.

14-19 sierpnia 2011

Sześciodniowy rajd po Bieszczadach. Opis trasy później.

31 lipca -05 sierpnia 20011

Sześciodniowy rajd po Bieszczadach: Lesko, Terka, Dwernik, Skorodne, Teleśnica, Berezka, Lesko.

25-29 lipca 2011

Pięciodniowy rajd na trasie: Bykowce, Wola Piotrowa, Dołżyca k/Komańczy, Wola Piotreowa, Lesko, Bykowce

03-17 lipca 2011

VII Rajd dla MŁodzieży po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rajd prowadzony jest w II turnusach, tj.: od 03-10 oraz od 10-17-go. Rozpoczęcie rajdu jest z Tomaszowic ul.Podskalany 61 k/Krakowa.W dniu 10 lipca jest wymiana grup w Częstochowie, a następnie druga grupa powraca do Tomaszowic. W rajdzie może brać udział młodzież  w wieku powyżej 9 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, która samodzielnie potrafi powodować koniem w stępie, kłusie, galopie.