21-28 czerwiec 2008r.

Dziewięciodniowy rajd po Bieszczadach: Berezka, Baligród, Wola Michowa, Dołżyca, Jaworzec, Wołkowyja, Berezka.