Rok 2011

W roku 2011 przejechałem w sumie ponad 120 dni rajdowych. Zwiedziliśmy Jurę Krakowsko-Częstochowską, Bieszczady, Część Beskidu Niskiego, Góry Słonne, część Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego. Koniki spisały sie dzielnie. nie miałem poważniejszych kontuzji. Rajd młodzieży po Jurze odbył się dzięki ogromnej pomocy Grażyny i Antka Zielińskich z Tomaszowic k/Krakowa.